Societatea Filantropică „Diana” este o organizație nonguvernamentală, apolitică, și nonprofit, care s-a înființat la Rădăuți în data de 5 decembrie 1997. În prezent, societatea numără peste 160 de membri din diferite categorii socio-profesionale precum medici, economiști, ingineri, profesori, ziariști, juriști, oameni de afaceri, artiști, studenți ...


Proiecte in curs de derulare

„Comunicare interculturală – factor de integrare socială” nr. ref. IF 08.01-03, Programul anual 2008/Fondul European pentru refugiați
     Scop: Dezvoltarea unui mediu intercultural la nivelul județului Suceava, propice integrării resortisanților țărilor terțe.
     Perioada de derulare: Aprilie 2009 – Decembrie 2009Beneficiari: Pe perioada de derulare a proiectului vor participa circa 120 de funcționari publici și 50 de resortisanți la sesiuni de instruire în cadrul comunicării interculturale. Detalii....click pe www.immigrant.filantropicadiana.ro

donatii filantropica diana Radauti

Aparitii in presa

anunt 1 in presa. mai multe ...

anunt 2 in presa. mai multe ...